A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng sơ kết 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm

Chiều ngày 23/8/2023, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lai Châu họp đánh giá kết quả triển khai kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Hà Trọng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ - Chủ trì cuộc họp.Tham dự họp có các đồng chí Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ; Lãnh đạo Sở NN&PTNT, lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch, Thanh tra Sở; Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; Ban Kiểm soát Quỹ; Lãnh đạo và Bộ phận chuyên môn Ban Điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

Ban Điều hành Quỹ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm với các nội dung chính: Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng đã tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, công tác thông tin tuyên truyền được tăng cường; Công tác chi tiền DVMTR năm 2022 cho bên cung DVMTR thực hiện sớm hơn thời gian quy định với tổng số tiền chi trả là 509.758,39 triệu đồng với diện cung ứng DVMTR là 450.528,01 ha (03 Doanh nghiệp, diện tích cung ứng DVMTR: 299,59 ha; 07 chủ rừng là Ban quản lý rừng phòng hộ, diện tích cung ứng DVMTR: 210.951,51 ha; 07 chủ rừng là cộng đồng dân cư, diện tích cung ứng: 1.992,16 ha; 106 UBND cấp xã, diện tích cung ứng DVMTR: 237.285,25 ha).

Về công tác thu tiền DVMTR năm 2023, Quỹ tích cực đôn đốc các cơ sở sử dụng DVMTR nộp tiền sử dụng DVMTR đảm bảo thời gian quy định, không có đơn vị nợ đọng tiền DVMTR; Tổ chức đàm phán, ký kết với 07 nhà máy thủy điện nội tỉnh. Việc thực hiện tiếp nhận và giải ngân tiền trồng rừng thay thế được thực hiện đúng quy định...

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận báo cáo kết quả thực hiện 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023; Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất của Ban Điều hành quỹ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng nhất trí kết quả hoạt động 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ 4 tháng cuối năm của Ban Điều hành quỹ. Yêu cầu các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ trên cơ sở nhiệm vụ được phân công chủ động lãnh đạo, chỉ đạo Ban Điều hành quỹ tiếp tục tích cực đôn đốc các cơ sở sử dụng DVMTR để thu đúng, thu đủ phấn đấu đạt 100% kế hoạch; Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi tiền dịch vụ môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Ban Điều hành triển khai các nhiệm vụ chuyên môn khác đảm bảo kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt./.

Nguyễn Bình -Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan