A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Triển khai công tác điều tra rừng, kiểm kê rừng năm 2024-2025

Sáng ngày 14/6, Cục Kiểm lâm tổ chức Hội nghị triển khai công tác điều tra rừng, kiểm kê rừng năm 2024-2025. Đồng chí Bùi Chính Nghĩa - Cục trưởng Cục Kiểm lâm chủ trì và điều hành hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu các tỉnh, thành phố qua phần mềm Zoom. Tham gia các điểm cầu: Tại trung ương gồm: Cục Kiểm lâm, Viện Điều tra, Quy hoạch rừng, Trường Đại học Lâm nghiệp; điểm cầu các tỉnh, thành phố gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm và các điểm cầu tại Chi cục Kiểm lâm vùng. Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu, đồng chí Lò Xuân Khánh - Phó Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm và phòng chuyên môn.

Tại hội nghị đã được nghe Báo cáo tóm tắt tình hình triển khai Điều tra rừng theo văn bản số 2338/BNN-KL ngày 01/4/2024, văn bản số 2901/BNN-KL ngày 31/5/2024 của Bộ NN&PTNT; Triển khai Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT ngày 19/4/2024 về định mức KTKT điều tra rừng;Triển khai Kế hoạch Kiểm kê rừng các tỉnh vùng Tây Nguyên; Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật điều tra rừng.

Tình hình triển khai nhiệm vụ điều tra rừng, kiểm kê rừng: Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT ngày 19/4/2024 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng; các Công văn: số 2338/BNN-KL ngày 01/4/2024 về việc điều tra xác định hiện trạng rừng; số 3901/BNN-KL ngày 31/5/2024 về việc tổ chức điều tra xác định hiện trạng rừng. Cục Kiểm lâm đã xây dựng và xin ý kiến tham gia đối với Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật điều tra rừng và Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật Kiểm kê rừng. Cục Kiểm lâm tổng hợp nhanh thông tin từ các địa phương tiến độ như sau: Đã phê duyệt và đang thực hiện: 03 tỉnh; đã trình UBND tỉnh phê duyệt dự án: 05 tỉnh;  đang lấy ý kiến hoàn thiện trình phê duyệt dự án: 13 tỉnh; đang xây dựng dự án/kế hoạch thực hiện điều tra rừng: 24 tỉnh; chưa xây dựng dự án/kế hoạch: 13 tỉnh. Đối với các tỉnh thực hiện kiểm kê rừng (Tây Nguyên) đang hoàn thiện kế hoạch chung.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung vào những nội dung đang triển khai, những khó khăn, vướng mắc như: Khó khăn trong việc thu thập và xử lý dữ liệu, sử dụng ảnh viễn thám và dữ liệu vệ tinh; khó khăn trong việc bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ điều tra và kiểm kê rừng; về nhân lực chuyên môn và trang thiết bị kỹ thuật cũng là một trong những thách thức lớn; tiến độ khó hoàn thành trong năm 2024 và những kiến nghị, đề xuất như: Sớm ban hành hướng dẫn điều tra rừng, kiểm kê rừng; sớm phê duyệt quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia. Trong quá trình thảo luận đã có một số câu hỏi được các đại biểu Trung ương trả lời trực tiếp và có các gợi ý, gợi mở.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Cục trưởng Cục Kiểm lâm Bùi Chính Nghĩa đánh giá cao và ghi nhận tất cả các ý kiến tham gia tại hội nghị và đề nghị thời gian tới Cục Kiểm lâm tiếp tục tham mưu Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai một số nhiệm vụ: Phê duyêt kế hoạch kiểm kê rừng Tây Nguyên; Ban hành Thông tư định mức kinh tế kỹ thuật kiểm kê, theo dõi diễn biến rừng; Ban hành hướng dẫn kiểm tra, nghiệm thu điều tra rừng, kiểm kê rừng; Tiếp nhận dữ liệu vệ tinh SPOT6, tổ chức giải đoán sơ bộ để cung cấp cho 05 tỉnh Tây Nguyên; Xây dựng phần mềm tổng hợp kết quả kiểm kê rừng; Tổ chức các hội nghị triển khai, hội nghị tập huấn, hội nghị công bố kết quả kiểm kê rừng; kiểm tra, đôn đốc theo tiến độ thực hiện. Đối với địa phương các tỉnh Tây nguyên kiểm kê rừng: Xây dựng, phê duyệt dự án/nhiệm vụ kiểm kê rừng (đảm bảo tiến độ để bố trí kinh phí từ NSNN theo quy định của Luật Ngân sách); tiếp nhận ảnh viễn thám từ Bộ Nông nghiệp và PTNT; tổ chức kiểm kê rừng. Đối với các tỉnh còn lại điều tra rừng: Xây dựng, phê duyệt dự án điều tra rừng (đảm bảo tiến độ để bố trí kinh phí từ NSNN theo quy định của Luật Ngân sách); liên hệ với Đài viễn thám Trung ương thuộc Cục Viễn thám Quốc gia - đơn vị đầu mối cung cấp ảnh viễn thám; thực hiện điều tra rừng theo quy định.

Hội nghị kết thúc thành công, tạo tiền đề quan trọng cho việc triển khai công tác điều tra và kiểm kê rừng năm 2024-2025, góp phần công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng./.

         


Tác giả: Hữu Thịnh - Chi cục Kiểm lâm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan