A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 27/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh, đồng chí Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh - Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 và đại diện các sở, ngành, địa phương.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến điểm cầu các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn qua phần mềm Zoom, truyền dữ liệu từ cấp tỉnh về cấp huyện.

Hai năm thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh đã thu được những kết quả bước đầu tích cực, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 08/6/2023 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 về mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06 theo tình hình thực tế của địa phương, bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh Lai Châu đã thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu thành công với 09 hệ thống, đảm bảo an ninh an toàn mức độ 3. 100% các cơ quan Nhà nước của tỉnh đã được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, tổng công ty Nhà nước với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử. 100% Bộ phận một cửa các cấp mở 119 tài khoản phục vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết TTHC, giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính trong giải quyết TTHC. Cùng với đó, hoàn thành 100% cơ sở giáo dục triển khai hình thức thanh toán học phí, các khoản thu bằng hình thức trực tuyến không dùng tiền mặt; 100% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử; 100% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh sử dụng hóa đơn điện tử; 100% dữ liệu Cựu Chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân, dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội, dữ liệu người có công, thân nhân người có công cập nhật vào phần mềm trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…Đặc biệt, tháng 6/2023 đã hoàn thành chỉ tiêu trong công tác thu nhận hồ sơ Căn cước công dân theo chỉ tiêu Bộ Công an giao. Nổi bật là đã hoàn thành thu thập, cập nhật trên 481 nghìn thông tin công dân lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; duy trì khai thác hiệu quả phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu của các ngành, địa phương; đã cơ bản hoàn thành cấp Căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh, bàn giao trên 350 nghìn thẻ Căn cước công dân gắn chíp cho người dân...

Tuy nhiên, thời gian qua, việc thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế, đó là: Đề án số 06 của Chính phủ với nhiều nội dung mới, khó và đòi hỏi triển khai gấp. Do đó, quá trình thực hiện có thời điểm, nhất là quá trình triển khai ban đầu, một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn một số lúng túng, vướng mắc, chưa kịp thời xử lý các tồn tại, hạn chế của đơn vị, địa phương mình, do đó để các tồn tại, hạn chế kéo dài; Việc triển khai thực hiện các DVC thiết yếu còn gặp nhiều khó khăn do trình độ công nghệ thông tin của người dân và trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế, sai lệch thông tin cá nhân trong các hệ thống, đặc biệt là đối với các huyện vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu, tiến độ triển khai nhiệm vụ đã đề ra. ngoài ra, việc cung cấp DVC trực tuyến do Bộ, ngành trung ương triển khai trên nhiều hệ thống chuyên ngành riêng biệt, kết nối và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu; Hướng dẫn kết nối giữa Trung tâm giám sát và điều hành thông minh của tỉnh với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, định danh xác thực điện tử VneID chưa có hướng dẫn đảm bảo thực hiện mô hình 6...

Tuy nhiên, thời gian qua, việc thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế, đó là: Đề án 06/CP với nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện, trong đó có nhiều nội dung mới, khó và đòi hỏi triển khai gấp. Do đó, quá trình thực hiện có thời điểm, nhất là quá trình triển khai ban đầu, một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn một số lúng túng, vướng mắc, chưa kịp thời xử lý các tồn tại, hạn chế của đơn vị, địa phương mình, do đó để các tồn tại, hạn chế kéo dài; Việc triển khai thực hiện các DVC thiết yếu còn gặp nhiều khó khăn do trình độ công nghệ thông tin của người dân và trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế, sai lệch thông tin cá nhân trong các hệ thống, đặc biệt là đối với các huyện vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu, tiến độ triển khai nhiệm vụ đã đề ra. ngoài ra, việc cung cấp DVC trực tuyến do Bộ, ngành trung ương triển khai trên nhiều hệ thống chuyên ngành riêng biệt, không thực tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu; Hướng dẫn kết nối giữa Trung tâm giám sát và điều hành thông minh của tỉnh với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, định danh xác thực điện tử VneID chưa có hướng dẫn đảm bảo thực hiện mô hình 6...

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị; đề xuất những giải pháp hữu ích, thiết thực và phù hợp để triển khai có hiệu quả hơn công tác thực hiện Đề án 06 như: Kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức huy động sự tham gia vào cuộc của các phòng, ban, UBND cấp xã trong thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06; đánh giá các dịch vụ công của Đề án 06 ở cơ sở; kết quả triển khai thực hiện khai thác dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đánh giá công tác phối hợp làm sạch dữ liệu dân cư trên địa bàn, các giải pháp để đảm bảo dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong thời gian tới…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đã ghi nhận, biểu dương đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian vừa qua. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đồng thời đề nghị cần tập trung chỉ đạo khắc phục, đặc biệt là cần chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, những “điểm nghẽn” liên quan đến hạ tầng, nhân lực, số hóa dữ liệu và cần chú trọng, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yếu tố quyết định thành công của Đề án 06 là phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong thực hiện Đề án, vì vậy, các sở, ngành, địa phương cần nỗ lực, quyết tâm, triển khai có hiệu quả để người dân và doanh nghiệp thấy được sự tiện ích, tiết kiệm, hiệu quả, từ đó đồng tình ủng hộ, hưởng ứng tham gia thực hiện.

Đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Sau Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, bám sát nhiệm vụ, lộ trình, tiến độ thực hiện của đơn vị; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 về kết quả, tiến độ thực hiện Đề án 06 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách… 

 

Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Lê Văn Lương; Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Nguyễn Viết Giang trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại điểm cầu tỉnh

Tại Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã biểu dương khen thưởng cho 13 tập thể, 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ./.

 


Nguồn:Ảnh: Đinh Lan Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan