A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lai Châu tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao

Lai Châu tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao

Công văn nêu rõ: Trong những năm qua hoạt động phòng, chống bệnh Lao đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ; tỷ lệ điều trị thành công bệnh Lao đạt trên 90%, tình trạng bệnh Lao và Lao kháng thuốc đang từng bước được kiểm soát. Tuy nhiên, hàng năm số người tử vong do bệnh Lao còn cao, còn nhiều người mắc bệnh Lao trong cộng đồng chưa được phát hiện; công tác phòng, chống bệnh Lao chưa được quan tâm đúng mức; hệ thống phòng, chống bệnh Lao còn hạn chế; công tác phòng, chống bệnh Lao tại hệ thống y tế cơ sở chưa đồng đều, hiệu quả chưa cao; người dân còn mặc cảm, kỳ thị, chưa quan tâm đúng mức đến trách nhiệm, quyền lợi chăm lo sức khỏe của mình, không thấy được sự nguy hiểm của việc giấu bệnh. Thực hiện Công điện số 25/CĐ-TTg ngày 25/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao; để kiểm soát hiệu quả bệnh Lao, góp phần đạt các mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng, chống lao, Chủ tịch UBND yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt, chủ động triển khai hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh Lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định 374/QĐ-TTg ngày 17/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Kế hoạch số 1222/KH-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh đối với công tác phòng, chống bệnh Lao. 

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường củng cố năng lực hệ thống khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm y tế tư nhân), đặc biệt là hệ thống y tế cơ sở trong việc phát hiện, quản lý, điều trị và phòng bệnh Lao, trong đó có việc gắn kết với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống cơ sở phòng chống bệnh Lao trên địa bàn tỉnh. 

Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh Lao trên địa bàn tỉnh, kịp thời chỉ đạo công tác phát hiện và điều trị bệnh nhân Lao. Triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh Lao trong cộng đồng.

3. Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thông cơ sở tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh Lao là một nhiệm vụ quan trọng, lâu dài của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, trong đó ngành y tế là nòng cốt, lấy y tế cơ sở là trọng tâm; gánh nặng do bệnh Lao gây ra cho người bệnh, gia đình, cộng đồng và xã hội; bệnh Lao là bệnh chữa khỏi được.

4. Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng chống Lao trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền cho các thành viên và phối hợp với cấp chính quyền địa phương để triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh Lao.

Căn cứ nội dung Công văn chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện.

Cổng TTĐT tỉnh Lai Châu(Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:14)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan