A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực nông nghiệp tại huyện Tam Đường

Tiếp tục kế hoạch công tác, chiều nay (31/3), đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, chính sách phát triển rừng bền vững, Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông, lâm nghiệp tập trung tại huyện Tam Đường.

Quang cảnh buổi làm việc.

Làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Tẩn Thị Quế - Bí thư Huyện ủy; Sùng Lử Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện Tam Đường.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án huyện Tam Đường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, đại diện phòng chuyên môn huyện Tam Đường đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ các Chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, chính sách phát triển rừng bền vững, Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông, lâm nghiệp tập trung trên địa bàn huyện.

Theo đó, kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện tăng trưởng khá, cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng; hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư; các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả; có nhiều chỉ tiêu đạt cao so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Hoạt động sản xuất nông - lâm nghiệp được quan tâm chỉ đạo thực hiện, giá trị sản xuất nông nghiệp được nâng lên; ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật được tăng cường; diện tích, năng suất, chất lượng sản phẩm liên tục tăng; vùng sản xuất hàng hóa tập trung được mở rộng; hoạt động thu hút các doanh nghiệp liên doanh, liên kết phát triển nông nghiệp được triển khai hiệu quả; các dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân; các chương trình, dự án tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đến hết năm 2022, toàn huyện Tam Đường đã có 8/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 huyện phấn đấu xây dựng 4 xã đạt chuẩn gồm xã Sơn Bình đạt chuẩn năm 2023; xã Giang Ma, Tả Lèng đạt chuẩn vào năm 2024, xã Nà Tăm đạt chuẩn vào năm 2025. Phấn đấu bình quân đạt 17,8 tiêu chí/xã…

Huyện đã quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã vùng đề án rà soát xác định vùng trồng và tích hợp vào quy hoạch sử dụng đất gắn với xây dựng nông thôn mới với tổng 325 ha cây mắc ca, trong đó phát triển trồng mới được 230 ha.

Đồng chí Sùng Lử Páo - Chủ tịch UBND huyện Tam Đường phát biểu tại buổi làm việc.

Chỉ đạo rà soát xác định vùng trồng 400 ha chè, trồng mới 264,1 ha chè, nâng tổng diện tích chè toàn huyện lên 2.100,2 ha, trong đó chè tập trung 2.060,4 ha, chè cổ thụ 39,8 ha. Giữ vững, phát huy hiệu quả nhãn hiệu “Chè Tam Đường”. Phát triển 1 cơ sở chế biến chè, nâng tổng số lên 11 cơ sở; hiện có 6 Doanh nghiệp, 3 Hợp tác xã, 2 hộ gia đình, cá nhân đang thực hiện liên kết, bao tiêu thu mua chè búp tươi với 3.255 hộ. Đồng thời, rà soát xác định vùng trồng cây ăn quả ôn đới 70 ha; phát triển trồng mới 303,43 ha, chủ yếu là các loại cây ăn quả như Chanh leo, Xoài, Chuối… Diện tích lúa hàng hóa toàn huyện với 600 ha. Năm 2023, huyện tiếp tục triển khai thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa Séng cù, Tẻ râu với quy mô 125 ha trên địa bàn. Khuyến khích phát triển cơ sở chăn nuôi tập trung, toàn huyện có 6 cơ sở chăn nuôi trâu, bò tập trung, quy mô trên 15 con/1cơ sở.

Về việc thực hiện các chỉ tiêu lâm nghiệp năm 2022 và Nghị quyết số 03/NQ/TU, đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2022 được huyện Tam Đường tích cực triển khai thực hiện. Tổng diện tích có rừng toàn huyện năm 2022 là trên 33.136ha, tỷ lệ che phủ rừng năm 2021 toàn huyện đạt 50,4%. Chỉ đạo chi trả tiền khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên cho các hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng nhận khoán với số tiền chi trả 1.342 triệu đồng, diện tích được chi trả 2.350 ha đảm bảo theo quy định. Thực hiện trồng rừng bằng cây gỗ lớn 198,89 ha tập trung ở các xã Giang Ma, Hồ Thầu, Bản Hon, Khun Há...

Cùng với đó, việc thực hiện Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021 - 2025 được huyện quan tâm chú trọng. Đã thực hiện nâng cấp đường giao thông vùng chè xã Bản Bo, xã Khun Há, xã Nà Tăm; đầu tư mới 2 công trình trục đường chính nội đồng vùng chè với chiều dài 7,5km... Theo Đề án đầu tư kiên cố, nâng cấp 3 đập đầu mối và kiên cố hóa 6,6km chiều dài kênh mương thủy lợi, hiện công trình đang được triển khai thực hiện... Kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp được quân tâm đầu tư, hệ thống hạ tầng thiết yếu tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung dần được hình thành, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại và lưu thông hàng hóa; đầu tư thâm canh cây trồng, đưa cơ giới hóa, giống cây trồng mới vào sản xuất; nâng cao trình độ cho nông dân về sản xuất thâm canh, phát triển lúa, chè, mắc ca theo hướng hàng hóa, góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo an an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

Đồng chí Đặng Văn Châu - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại buổi làm việc.

Thảo luận tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện Tam Đường đã tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, chính sách phát triển rừng bền vững, Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông, lâm nghiệp tập trung tại huyện Tam Đường. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cũng đã gợi mở các giải pháp để huyện Tam Đường chỉ đạo, triển khai trong thời gian tới…

Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Tam Đường trong triển khai các nhiệm vụ thời gian qua. Đồng thời đề nghị huyện Tam Đường cần xác định chỉ tiêu đã đạt được, xác định các mục tiêu điều chỉnh, có lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện. Tiếp tục rà soát trên cơ sở quy hoạch hạ tầng, quy hoạch cư dân, quy hoạch sản xuất đối với từng xã đạt chuẩn và đạt chuẩn nâng cao trong xây dựng nông thôn mới; bám tiêu chí và nguồn lực để điều chỉnh cho phù hợp.

Quan tâm phát triển chè cổ thụ, gắn thương hiệu chè với phát triển du lịch trên địa bàn. Chỉ đạo sát sao công tác kiểm kê rừng, cập nhật biến động rừng. Việc triển khai liên doanh, liên kết một số dự án phát triển cây Chanh leo sớm phê duyệt hồ sơ trình, đề xuất UBND tỉnh tiếp tục triển khai trên địa bàn. Các sản phẩm hàng hóa chủ lực, huyện cần lựa chọn định hướng vùng trồng cho người dân, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Đẩy nhanh tiến độ việc lập quy hoạch huyện, tranh thủ các nguồn vốn để ưu tiên thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng chống thiên tai... Tỉnh và các sở, ngành tiếp tục đồng hành cùng với huyện, tạo lợi thế cho huyện Tam Đường đạt chuẩn nông thôn mới gắn với kết nối du lịch trên địa bàn.

Trước khi tiến hành buổi làm việc, đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, huyện Tam Đường đã đi kiểm tra thực địa khu trồng Quế, trồng cây Chanh leo và kiểm tra Dự án nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi huyện Tam Đường thuộc bản Hoa Vân, xã Bình Lư, huyện Tam Đường.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sự sinh trưởng và phát triển của cây Quế tại xã Bản Bo, huyện Tam Đường...

...và thăm khu trồng Chanh leo tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, huyện Tam Đường kiểm tra thực địa và bản đồ Dự án nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi huyện Tam Đường thuộc bản Hoa Vân, xã Bình Lư, huyện Tam Đường.

Nguyễn Nga (Cổng TTĐT tỉnh Lai Châu; Thứ 6, 31/03/2023 | 20:39)


Tác giả: Nguyễn Nga
Nguồn:Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan