Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 2032/SNN-VPĐP V/v triển khai thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Lai Châu 1 30/10/2022
2 188/QĐ-SNN Kiện toànHội đồng xét phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến cấp cơ sở của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu 2 04/10/2022
3 2020/SNN-TTr Về việcđịnh hướngnội dungphổ biến, giáo dục pháp luật tháng 10năm 2022 29/09/2022
4 2020/SNN-TTr Về việcđịnh hướngnội dungphổ biến, giáo dục pháp luật tháng 10năm 2022 29/09/2022
5 2011/SNN-TTr V/v Triển khai tuyên truyền, PBGDPLkiểm soát tham nhũng trongkhu vực công giai đoạn 2022 -2025 29/09/2022
6 2011/SNN-TTr V/v Triển khai tuyên truyền, PBGDPLkiểm soát tham nhũng trong khu vực công giai đoạn 2022 -2025 1 28/09/2022
7 1992 /KH-SNN Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022 1 27/09/2022
8 182/QĐ-SNN Về việc cho viên chứcnghỉ thôi việc 6 27/09/2022
9 182/QĐ-SNN Về việc cho viên chứcnghỉ thôi việc 2 27/09/2022
10 1992 /KH-SNN Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022 27/09/2022
11 1952 /SNN-VP V/v tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10) trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022 23/09/2022
12 1952/SNN-VP V/v tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10) trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022 1 23/09/2022
13 1947 /KH-SNN Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3456/KH-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 22/09/2022
14 181/QĐ-SNN Về việc phân công Lãnh đạo phụ trách, theo dõi và Tổ giúp việc công tác Dân vận chính quyền của Sở Nông nghiệp & PTNT 4 21/09/2022
15 181/SNN-QĐ Về việcphân công Lãnh đạo phụ trách, theo dõivà Tổ giúp việc công tác Dân vận chính quyềncủa Sở Nông nghiệp & PTNT 1 21/09/2022

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.