Phòng trừ sâu bệnh cho cây chè đem lại hiệu quả kinh tế cao