Trang chủ Giới thiệu chung Ban Giám đốc

BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Ngày đăng :30/08/2016 12:00:00 SA)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

1

Hà Văn Um

Giám đốc

Số điện thoại: 0912.350.687

Email: havanumsnn@gmail.com

 

 

 

 

2

Vũ Văn Luật

P. Giám đốc

Số điện thoại: 0912.600.093

Email: vuvanluatlc@gmail.com

3

Hà Quang Huy

P. Giám đốc

Số điện thoại: 0919513883

Email: hahuynn@gmail.com

4

Vương Đức Lợi

P. Giám đốc

Số điện thoại: 0973879888

Email: vuongloi.dard@gmail.com

 

 

 

 

 

Tin liên quan

BAN GIÁM ĐỐC SỞ(30/08/2016 3:04:19 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.