Trang chủ Giới thiệu chung Ban Giám đốc

BAN GIÁM ĐỐC SỞ
(Ngày đăng :30/08/2016 12:00:00 SA)

 

   1

 

 

 

                                                                                                                               

 

                                                             

 

 

Đặng Văn Châu 

 

 

     Giám đốc     

 

Số điện thoại: 0912 600 160

Email:chaudv.sonnptnt@laichau.gov.vn

   2

   

               Nguyễn Trọng Lịch

 P. Giám đốc

 

Số điện thoại: 0975 961 972

Email:lichnt.sonnptnt@laichau.gov.vn

 3

   

 

                Tống Văn Dương

 P. Giám đốc  

Số điện thoại: 0975 409 686

Email:duongtv.sonnptnt@laichau.gov.vn

   4

Vương Đức Lợi

P. Giám đốc

Số điện thoại: 0973879888

Email: loivd.sonnptnt@laichau.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

BAN GIÁM ĐỐC SỞ(30/08/2016 3:04:19 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.