Trang chủ Chuyên mục tin tức Báo cáo

Báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2018, nhiệm vụ 2019; danh sách cơ sở có đăng ký kinh doanh được kiểm tra đánh giá phân xếp loại
(Ngày đăng :19/12/2018 12:00:00 SA)

Báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2018, nhiệm vụ 2019; danh sách cơ sở có đăng ký kinh doanh được kiểm tra đánh giá phân xếp loại ( Chi tiết tải tại đây)

Tin liên quan

BÁO CÁO BỔ SUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG QUY MÔ VỆ SINH VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN DỰA TRÊN KẾT QUẢ TỈNH LAI CHÂU NĂM 2018(18/03/2019 2:37:57 CH)

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG QUY MÔ VỆ SINH VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN DỰA TRÊN KẾT QUẢ VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI NĂM 2018(31/01/2019 7:53:02 SA)

Báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2018, nhiệm vụ 2019; danh sách cơ sở có đăng ký kinh doanh được kiểm tra đánh giá phân xếp loại(20/12/2018 2:26:29 CH)

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn năm 2017(09/03/2018 8:58:34 SA)

Báo cáo tỉnh hình thiên tai và công tác PCTT và TKKN trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ tháng 5/2017- 15/8/2017(15/08/2017 4:21:49 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.