Trang chủ Chuyên mục tin tức Báo cáo

Tin liên quan

Kết quả thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tỉnh Lai Châu năm 2021(11/01/2022 3:25:25 CH)

Công tác phòng, chống tham nhũng Quí IV; tổng kết năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022(04/03/2022 4:08:00 CH)

Báo cáo sửa đổi, bổ sung kết quả thực hiện Chương trình mowrroongj quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tỉnh lai Châu năm 2021(25/02/2022 9:15:10 SA)

Sửa đổi, bổ sung kết quả thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tỉnh Lai Châu năm 2020(26/01/2021 7:52:01 SA)

Kết quả thực hiện Chương trình Mở rông quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tỉnh Lai Châu năm 2020(06/01/2021 10:19:40 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.