Trang chủ Mục các văn bản Chương trình XDNTM

Quyết định phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới năm 2017; nguồn vốn sự nghiệp năm 2017; nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2016 chuyển nguồn sang năm 2017
(Ngày đăng :19/04/2017 12:00:00 SA)

Ngày 19/04/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND về phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới năm 2017; nguồn vốn sự nghiệp năm 2017; nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2016 chuyển nguồn sang năm 2017.

(Chi tiết tại đây)

Tin liên quan

Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, công tác kiểm đếm, xác minh kết quả, kiểm toán theo cam kết của Chính phủ Việt nam dối với Ngân hàng Thế giới(17/01/2020 2:56:57 CH)

Đề cương báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới ( 2016 - 2018 )(19/10/2018 3:24:40 CH)

Ban hành bộ tiêu chí về xã nông thôn mới của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020(09/10/2017 2:22:19 CH)

Quyết định phân bổ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2016 chuyển nguồn sang năm 2017 để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới(20/06/2017 10:15:34 SA)

Quyết định phân bổ kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu(20/06/2017 10:12:41 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.