Trang chủ Thủ tục hành chính Sở

Tin liên quan

công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT(27/11/2019 9:33:48 SA)

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và ptnt áp dụng chung tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu(31/05/2019 10:58:12 SA)

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục chính ban hành mới; danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế, bãi bỏ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và ptnt áp dụng chung tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu(31/05/2019 10:50:04 SA)

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục chính ban hành mới; danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở nông nghiệp và ptnt tỉnh Lai Châu(31/05/2019 10:43:42 SA)

test TTHC(31/05/2019 10:20:07 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.