Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin hoạt động sở

ĐẠI HỘI CHI BỘ CHI CỤC KIỂM LÂM NHIỆM KỲ 2020 – 2022
(Ngày đăng :03/03/2020 12:00:00 SA)

Vừa qua, Chi bộ Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020 - 2022; tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Văn Châu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT. Tổng số đảng viên được Đại hội triệu tập 35 đồng chí.

Đại hội đã tập trung tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2019 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Nhiệm kỳ 2017-2019 vừa qua, chi ủy chi bộ luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, lãnh đạo các phòng, Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR cùng toàn thể đội ngũ công chức, đảng viên, người lao động thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy các cấp, chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.Chi bộ cũng chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, nêu cao đạo đức nghề nghiệp. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã kết nạp 05 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Văn Châu- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã ghi nhận những thành tích Chi bộ chi cục Kiểm lâm đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 – 2019; đồng thời quán triệt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, chi bộ Chi cục Kiểm lâm tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ đã đề ra.

Đại hội chi bộ Chi cục Kiểm lâm 2020- 2022 đã bầu cấp ủy chi bộ gồm 07 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Biển giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Lò Xuân Khánh giữ chức vụ Phó Bí thư, chi ủy viên gồm các đồng chí: Phạm Trung Tình, Vũ Văn Nam, Nguyễn Mạnh Huỳnh, Trần Công Trung, Nguyễn Sỹ Hà./.

Tin liên quan

ĐOÀN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG(23/07/2020 4:42:58 CH)

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTTNT đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(10/06/2020 2:45:44 CH)

ĐẠI HỘI CHI BỘ CHI CỤC KIỂM LÂM NHIỆM KỲ 2020 – 2022 (05/03/2020 9:23:34 SA)

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHỐI VĂN PHÒNG SỞ LẦN THỨ VII (2020-2022)(25/02/2020 11:23:24 SA)

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA(09/05/2017 3:37:22 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.