Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin hoạt động sở

Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí minh”
(Ngày đăng :05/11/2014 4:12:44 CH)

Ngày 8/10/2010 Đảng bộ Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Lai Châu tổng kết 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tới dự Hội nghị có Ban lãnh đạo sở, Bí thư và Phó Bí thư các đơn vị trực thuộc Sở.

Trong 4 năm qua, Đảng bộ cơ sở và các Chi bộ trực thuộc đã xây dựng chương trình hành động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và thông qua tại cuộc họp toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức của từng Chi bộ. Đảng bộ Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Bí thư Chi bộ nghiêm túc triển khai nghiên cứu, quán triệt thực hiện đến từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong từng đơn vị thuộc phạm vi Chi bộ về nội dung và chương trình của cuộc vận động; coi đây là một đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng lớn nhằm quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng các Nghị quyết về công tác lãnh chỉ đạo của các cấp uỷ; về phòng, chống tham nhũng; về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và cải cách hành chính, về thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn ngành đã có sự chuyển biến bước đầu về nhận thức tư tưởng, về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức.

Bên cạnh việc tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động Đảng bộ đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tham gia thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kết quả đạt 1 giải khuyến khích, 1 giải ba của tỉnh. Đảng bộ Sở đã gắn cuộc vận động với triển khai thực hiện chính trị đơn vị, gắn các phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh phong trào làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua Hội nghị điển hình tiên tiến đã chọn được 19 tập thể và 70 cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh và Giấy khen của Sở.

Qua các đợt học tập cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành đều nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân. Điều đó được thể hiện trong cuộc sống sinh hoạt cũng như vị trí, chức năng công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Việc kiểm điểm đánh giá kết quả rèn luyện bản lĩnh chính trị tu dưỡng đạo đức lối sống đã được coi trọng và duy trì thường xuyên trong sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ; công tác phê bình và tự phê bình của Đảng uỷ cũng như mỗi cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên, sát thực và hiệu quả; ý thức tự giác tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức được nâng cao một bước là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên sự chuyển biến tiến bộ về chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, ngành nông nghiệp.

Hội nghị đã xác định nhiệm vụ và các giải pháp trong thời gian tới để đưa cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong nhận thức, hành động của từng cán bộ, đảng viên. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho mọi cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn ngành nhận thức đúng đắn về mục đích yêu cầu nội dung và ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động; tự giác học tập và rèn luyện tu dưỡng đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

BCT

 

Tin liên quan

ĐOÀN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG(23/07/2020 4:42:58 CH)

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTTNT đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(10/06/2020 2:45:44 CH)

ĐẠI HỘI CHI BỘ CHI CỤC KIỂM LÂM NHIỆM KỲ 2020 – 2022 (05/03/2020 9:23:34 SA)

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHỐI VĂN PHÒNG SỞ LẦN THỨ VII (2020-2022)(25/02/2020 11:23:24 SA)

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA(09/05/2017 3:37:22 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.