Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin hoạt động sở

Đảng bộ sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu ĐẠI HỘI LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2015 – 2020
(Ngày đăng :08/04/2015 12:00:00 SA)

Trong hai ngày 6 - 7/4, Đảng bộ sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự Đại hội có 131 đại biểu đến từ 9 chi bộ trực thuộc Sở và đại diện Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Đại hội đã nghe báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ sở Nông nghiệp và PTNT trình Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 -2020. Báo cáo cho thấy, nhiệm kỳ 2010 - 2015 mặc dù còn một số khó khăn nhất định, song toàn Đảng bộ đã đoàn kết nhất trí, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, tính tiên phong gương mẫu, có nhiều sáng tạo và linh hoạt trong công tác; thực hiện tốt quy chế dân chủ. Cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được chú trọng đã tạo được sự tin tưởng và đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động. Công tác tổ chức xây dựng đảng tiếp tục được cấp ủy quan tâm chỉ đạo, đã kịp thời củng cố, kiện toàn, tổ chức đảng từ Đảng bộ đến các Chi bộ trực thuộc. Công tác phát triển đảng luôn được các chi bộ, tổ chức đoàn thể chú trọng, tích cực phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu cho đảng, trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã xét đề nghị kết nạp đảng cho 46 đồng chí. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong từng thời kỳ để vận dụng vào việc xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án và giải pháp tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp được UBND tỉnh giao.

Kết quả trong nhiệm kỳ qua sản xuất nông nghiệp tiếp tục được phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp có bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đã hình thành được một số vùng sản xuất chuyên canh như vùng chè, vùng cao su, vùng sản xuất lương thực hàng hóa. Các tiến bộ KHKT mới từng bước được đưa vào sản xuất, góp phần đưa sản lượng lương thực có hạt từ 166.000 tấn (năm 2010) lên khoảng 190.000 tấn (năm 2015). Phong tục tập quán sản xuất lạc hậu dần được thay thế. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo chung của tỉnh.

 Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII.

Tại Đại hội, đại diện các chi bộ trực thuộc đã có 11 báo cáo tham luận tập trung vào các nội dung: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; công tác phát triển đảng, đoàn thanh niên; công tác phát triển trồng trọt, bảo vệ thực vật, lâm nghiệp, chăn nuôi thú y, thủy lợi, xây dựng nông thôn mới và các giải pháp thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ sở Nông nghiệp và PTNT đã đề ra các mục tiêu:

1. 100% đảng viên; 98% quần chúng được quán triệt học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 100% quần chúng, đảng viên tham gia học tập, đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Hàng năm phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3. Hàng năm phấn đấu 50% các chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 20% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

4. Trong nhiệm kỳ kết nạp 25 đảng viên trở lên.

5. Hàng năm BCH Đảng bộ kiểm tra 01 cuộc, 01 cuộc giám sát chuyên đề: UBKT thực hiện 01 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát chuyên đề trở lên.

6. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị: Tổng sản lượng lương thực có hạt đến năm 2020 đạt trên 237 nghìn tấn; tốc độ tăng đàn gia súc trên 5%/năm; diện tích trồng chè mới 1.000ha; diện tích trồng mới cây cao su đạt 6.500 ha; tỷ lệ che phủ rừng 50%; số xã đạt tiêu chí xây dựng NTM 38 xã; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 85%.

7. Hàng năm phấn đấu: 80% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 70% tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 20% tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc.

8. Hàng năm lãnh đạo 100% các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh trở lên.

9. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an toàn an ninh đơn vị, 100% cán bộ công chức, viên chức không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội.

 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 13 đồng chí, đồng chí Hà Văn Um Giám đốc Sở giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 12 đồng chí và phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra./.

Tin liên quan

ĐOÀN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG(23/07/2020 4:42:58 CH)

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTTNT đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(10/06/2020 2:45:44 CH)

ĐẠI HỘI CHI BỘ CHI CỤC KIỂM LÂM NHIỆM KỲ 2020 – 2022 (05/03/2020 9:23:34 SA)

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHỐI VĂN PHÒNG SỞ LẦN THỨ VII (2020-2022)(25/02/2020 11:23:24 SA)

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA(09/05/2017 3:37:22 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.