Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin hoạt động sở

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ năm Trung ương Đảng khóa XIII
(Ngày đăng :16/08/2022 12:00:00 SA)

Ngày 16/8/2022, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi bộ Khối Văn phòng sở tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh với 34 đảng viên, công chức, người lao động thuộc chi bộ Khối Văn phòng Sở tham gia nghiên cứu, học tập. Hội nghị sẽ diễn ra trong 1,5 ngày 16-17/8/2022.

        Tại hội nghị, đại biểu được nghe các chuyên đề "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới" do các đồng chí Bí thư chi bộ và các chi ủy viên trong ban chi ủy chi bộ Khối Văn phòng Sở triển khai.

        Trong khuôn khổ Hội nghị, các đồng chí đảng viên, công chức, người lao động được nghiên cứu, học tập, quán triệt thêm về Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW, ngày 30/6/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Kết luận 34-KL/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 69-QĐ/TU, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 05/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

        Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Qua đó, cấp ủy, đảng viên, công chức, người lao động nắm vững được nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện của chi bộ sát với thực tiễn, khẩn trương đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức.

Tin liên quan

Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 92 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022)(20/10/2022 2:31:10 CH)

THU HOẠCH LÚA VỤ MÙA TRÊN CÁNH ĐỒNG XÃ MƯỜNG CANG, HUYỆN THAN UYÊN(10/10/2022 10:14:25 SA)

LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC ADB LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN KẾT NỐI GIAO THÔNG CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC(20/09/2022 9:58:08 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ năm Trung ương Đảng khóa XIII(16/08/2022 4:42:22 CH)

Đoàn vận động viên thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đoạt nhiều giải trong Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ IX(13/08/2022 7:50:21 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.