Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin hoạt động sở

Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT 6 tháng đầu năm 2015
(Ngày đăng :08/07/2015 12:00:00 SA)

Ngày 3/7/2015, Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Trinh  - Uỷ viên BTV,Trưởng ban công tác cơ sở Liên đoàn lao động tỉnh.

 Trong 6 tháng đầu năm 2015, được sự chỉ đạo của Đảng ủy sở Nông nghiệp & PTNT; Liên đoàn lao đổng tỉnh;  Công đoàn ngành đã hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tiếp tục tuyên truyền tới toàn thể CNVCLĐ tìm hiểu về Hiến pháp năm 2013, Luật Công đoàn, Luật BHXH, các chế độ chính sách có liên quan đến quyền lợi của CNVCLĐ...Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách pháp luật, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Chú trọng đẩy mạnh việc chỉ đạo các cấp Công đoàn bám sát nhiệm vụ và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, của ngành, chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp tuyên truyền trong CNVCLĐ về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nghị quyết của các cấp Công đoàn và quán triệt học tập các luật như: Luật Công đoàn năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2012, những điểm mới của luật BHYT năm 2014 tuyên truyền về biển đảo và Luật về biển Việt Nam.

Tổ chức thành công Hội diễn nghệ thuật quần chúng ngành Nông nghiệp & PTNT; Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành Nông nghiệp & PTNT giai đoạn 2010 - 2015; Tuyên truyền, giáo dục, vận động CNVCLĐ tiếp tục tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh Lai Châu phát động, các Công đoàn cơ sở toàn ngành đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp tốt với chính quyền đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, phong trào “Thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, phong trào thi đua hai giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ và cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đặc biệt là phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn Quốc lần thứ XII; Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới đại hội thi đua yêu toàn Quốc. Các phong trào thi đua gắn với mục tiêu: Năng suất, chất lượng, hiệu quả, thực hành tiết kiệm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, chú trọng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến lề lối làm việc.

Công đoàn ngành thực hiện tốt công tác triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tới 100% CĐCS trực thuộc; Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở: ngay từ đầu năm Ban thường vụ Công đoàn ngành đã tập trung rà soát các HTX Nông nghiệp để tư vấn tham gia nhập tổ chức công đoàn.

- Thực hiện tốt bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trong gia đình tiến tới xây dựng gia đình văn hóa. Tổng kết công tác nữ công năm 2014 có 100% CĐCS đã tổ chức triển khai thực hiện, tỷ lệ gia đình có con khoẻ mạnh, chăm ngoan, học giỏi ngày càng tăng có 90% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 90% cán bộ CNVCLĐ nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. Quan tâm đến các chính sách ưu tiên đối với lao động nữ như: Chính sách đào tạo, bồi dưỡng và đề bạt, bổ nhiệm. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) với nhiều hình thức như: toạ đàm, tổ chức văn nghệ, tổ chức đi tham quan học tập kinh nghiệm... Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm luôn được quan tâm hàng đầu.

          Các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động CNVCLĐ tự nguyện đóng góp, ủng hộ các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện nhằm giúp đỡ các gia đình CNVCLĐ đặc biệt khó khăn. Nhân tháng công nhân Công đoàn ngành đã đề nghị LĐLĐ tỉnh xét tặng mái ấm Công đoàn cho 01 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn 20 triệu đồng.

Tuyên truyền vận động CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động đóng góp ủng hộ các quỹ như sau: Quỹ Mái ấm công đoàn; Nghĩa tình Trường Sa;  Xây dựng tượng đài Bà Trưng, Bà Triệu; Một trái tim, một thế giới; Tiếp bước cho em đến trường tổng cộng trên 40 triệu đồng.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Hoàng Văn Trinh ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động công tác Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT đã đạt được và nhấn mạnh một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới, cụ thể:

Đẩy mạnh tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Trú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, phong trào “Thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, phong trào thi đua hai giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ và cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Phát huy sức mạnh tổng hợp, tích cực năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào sản xuất, công tác. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, HTX, chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác thu kinh phí công đoàn, kiểm tra tài chính công đoàn./.

Tin liên quan

ĐOÀN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG(23/07/2020 4:42:58 CH)

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTTNT đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(10/06/2020 2:45:44 CH)

ĐẠI HỘI CHI BỘ CHI CỤC KIỂM LÂM NHIỆM KỲ 2020 – 2022 (05/03/2020 9:23:34 SA)

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHỐI VĂN PHÒNG SỞ LẦN THỨ VII (2020-2022)(25/02/2020 11:23:24 SA)

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA(09/05/2017 3:37:22 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.