Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin hoạt động sở

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
(Ngày đăng :06/01/2016 12:00:00 SA)

Sáng 31-12-2015, tại Sở Nông nghiệp và PTNT, Đảng bộ sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Tham dự hội nghị gồm Các Đ/c trong Ban chấp hành Đảng ủy sở, Chi ủy các Chi bộ trực thuộc,  Đ/c Hà Văn Um  tỉnh Ủy viên - Bí thư đảng ủy sở chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2015 đánh giá: Tập thể các cấp ủy có tinh thần đoàn kết và có trách nhiệm trong công tác xây dựng đảng. Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng được coi trọng. Cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật của đảng, có phẩm chất chính trị, có đạo đức lối sống lành mạnh, quyết tâm khắc phục khó khăn, yêu ngành, yêu nghề, phát huy tốt vai trò trách nhiệm trên mọi lĩnh vực công tác; Ban Thường vụ Đảng ủy đã thể hiện được vai trò trung tâm, thực hiện tốt cai trò thường trực, giải quyết các nhiệm vụ của Ban chấp hành Đảng bộ với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả; Đảng ủy thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy, luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, kịp thời đề ra các biện pháp khắc phục; đề ra các giải pháp thực hiện tốt chức năng tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan đạt hiệu quả; tinh thần đoàn kết trong toàn bộ được giữ vững, cơ quan đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các đoàn thể luôn được kiện toàn, tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã được thực hiện tốt, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong xã hội. Đảng ủy đã tổ chức hội nghị chuyên đề quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận hội nghị Trung Ương khóa XI. Đại hội đảng các cấp đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho đảng viên và quần chúng…

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng được tập trung lãnh đạo, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng không ngừng được nâng lên. Công tác phát triển đảng viên mới đã được Đảng bộ quan tâm. Năm 2015 đã kết nạp 09 đảng viên mới, xét đề nghị chuyển đảng chính thức cho 07 Đ/c đúng thời gian quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát đã được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bám sát nội dung, đối tượng theo chương trình kiểm tra, giám sát của năm 2015 đã đề ra. Trong năm BCH Đảng ủy sở đã thực hiện 02 cuộc kiểm tra, đạt 100% so với kế hoạch. UBKT Đảng xây dựng và thực hiện 01 cuộc kiểm tra đạt 100% kế hoạch. Có 06 Chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra kết quả các Chị bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt các nội dung được kiểm tra, giám sát đã phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng và của Đảng bộ cấp trên để triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao và thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…từ đó giúp cấp ủy các cấp đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng, tăng cường quản lý‎, giáo dục, phòng ngừa vi phạm của đảng viên, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Tuy nhiên, một số bộ phận cán bộ đảng viên chưa thực sự chủ động trong công tác tham mưu, trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, đặc biệt là kỹ năng tuyên truyền vận động quần chúng còn hạn chế; Việc cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng các cấp còn chậm, chưa khoa học, sáng tạo, công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị còn chưa thực sự đổi mới phong cách, lề lối làm việc…

Đại diện các Chi bộ cũng đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo và đi sâu phân tích giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2016.

 Tổng kết Hội nghị, Đ/c Hà Văn Um - Bí thư Đảng ủy Sở nhấn mạnh trong thời gian tới cần thực hiệm một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập các chỉ thị nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Lấy nhiệm vụ xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh là nội dung đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020…lập kế hoạch kiểm tra thường xuyên về việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, điều lệ đảng tại Đảng bộ; Tiếp tục phát triển sản lượng lương thực, trồng mới các cây công nghiệp, tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm, từng bước hình thành một số vùng sản xuất tập trung góp phần quan trọng cải thiện đời sống, sinh hoạt cho khu vực nông thôn và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016; Công đoàn ngành, đoàn thanh niên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đoàn thể vững mạnh…

Đàm Huyền - Trung tâm Khuyến nông tỉnh

Tin liên quan

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTTNT đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(10/06/2020 2:45:44 CH)

ĐẠI HỘI CHI BỘ CHI CỤC KIỂM LÂM NHIỆM KỲ 2020 – 2022 (05/03/2020 9:23:34 SA)

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHỐI VĂN PHÒNG SỞ LẦN THỨ VII (2020-2022)(25/02/2020 11:23:24 SA)

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA(09/05/2017 3:37:22 CH)

ĐỘI BÓNG SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT GIÀNH GIẢI 3 GIẢI BÓNG ĐÁ 7 NGƯỜI KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LAI CHÂU LẦN THỨ XIII NĂM 2017(09/05/2017 8:24:00 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.