Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin hoạt động sở

Hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp & PTNT năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015
(Ngày đăng :09/01/2015 12:00:00 SA)

Ngày 08 tháng 01 năm 2015, được sự nhất trí của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị  Tổng kết ngành Nông nghiệp & PTNT năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Lê Trọng Quảng, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBND, phòng Nông nghiệp (phòng kinh tế) các huyện, Thành phố; Đại diện lãnh đạo các công ty: C.ty TNHH MTV quản lý Thủy nông, C.ty giống, vật tư nông nghiệp, C.ty TNHH chè Tam Đường; Về phía Sở Nông nghiệp & PTNT có đồng chí Hà Văn Um, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở; các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, công đoàn ngành, Đoàn Thanh niên Sở; cùng các đồng chí phóng viên báo, đài truyền thanh và truyền hình tỉnh về dự và đưa tin.


Đồng chí Hà Văn Um - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT thông qua Dự thảo báo cáo tổng kết

Trong năm 2014, bên cạnh một số thuận lợi cơ bản thì sản xuất nông lâm nghiệp còn gặp nhiều vấn đề khó khăn như: giá giống, vật tư phân bón tăng cao; các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông - lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn về tài chính nhất là các doanh nghiệp đầu tư trồng rừng, cao su; Bên cạnh đó, diễn biến thời tiết diễn ra ngày càng phức tạp. Cùng với sự phát sinh, gây hại của các đối tượng sâu, bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi đã ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất. Tuy nhiên, được sự quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cùng với sự quyết tâm của Đảng bộ, Ban Giám đốc Sở và tập thể CBCCVC trong toàn ngành nên sản xuất nông lâm nghiệp năm 2014 nhìn chung đã đạt được kết quả tốt như: Tổng sản lượng lương thực năm 2014 đạt trên 187 nghìn tấn (đạt 101% KH), diện tích trồng mới chè đạt 137 ha (đạt 161% KH), diện tích trồng mới cao su đạt 1.557 ha (đạt 77,8% KH), tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt trên 5%, tổng đàn gia súc đạt trên 302.950 con, đàn gia cầm 1.084 nghìn con; Trồng rừng mới đạt 1.079 ha (đạt 72% KH), độ che phủ rừng ước đạt 44,3%; Tỷ lệ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 73%, Triển khai XD NTM tại 96/96 xã, tiêu chí bình quân đạt 9,92 tiêu chí/ xã (đạt 121% KH), 02 xã đạt tiêu chuẩn NTM,...

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Nông nghiệp & PTNT còn có một số chỉ tiêu chưa hoàn thành như chỉ tiêu về trồng rừng, trồng cao su mới. Đồng thời, ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lai Châu đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2015 như sau: Tổng sản lượng lương thực đạt trên 190 nghìn tấn; diện tích trồng chè mới đạt 150 ha; diện tích trồng mới cao su đạt 500 ha; Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc trên 5%; Độ che phủ rừng đạt trên 45,2%; Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước HVS đạt 75%; Chương trình XD NTM mới dự kiến kết quả các tiêu chí năm 2015 bình quân đạt 11,94 tiêu chí, xã, số xã đạt 19 tiêu chí là 15 xã,...

Sau nghi nghe báo cáo, các ý kiến tham luận và phát biểu của các đại biểu UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở. Đồng chí Lê Trọng Quảng , Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với kết quả công tác năm 2014, kế hoạch năm 2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT, và có một số ý kiến chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 như sau:

Một là: Triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành tập trung vào 04 lĩnh vực sản xuất:

- Trồng trọt: Tập trung đẩy mạnh thâm canh tăng vụ lúa, ngô, sử dụng giống chất lượng cao. Tiếp tục phát triển, mở rộng diện tích cây chè, cao su. Tiếp tục rà soát bố trí cây trồng khác có hiệu quả cao và phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh (như cây cam, chuối, dứa, thanh long, lê,...) nhằm nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích. Đẩy mạnh cơ giới hóa, đầu tư thâm canh tăng năng suất, phát triển giao thông nội đồng gắn với cải tạo đồng ruộng, hình thành cánh đồng tập trung.

- Chăn nuôi: Cơ cấu xác định trâu, bò, lợn, gia cầm. Từng bước xóa bỏ chăn nuôi nhỏ lẻ, thả rông sang chăn nuôi có kiểm soát, chăn nuôi tập trung theo hướng công nghiệp gắn với trồng trọt, trồng cỏ thâm canh theo hướng bền vững. Đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì phối hợp với Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp & PTNT, UBND thành phố Lai Châu xây dựng dự án chăn nuôi bò sữa ở TP Lai Châu và kêu gọi nhà các nhà đầu tư.

- Thủy sản: Tập trung nghiên cứu, xây dựng các mô hình thủy sản có hiệu quả, trong đó tập trung xây dựng mô hình nuôi trồng cá lồng có hiệu quả kinh tế cao để tận dụng diện tích mặt nước tại các hồ  thủy điện Huội Quảng, Bản Chát,...

Hai là: Tăng cường công tác khuyến nông từ tỉnh tới huyện, đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ khuyến nông cấp huyện, xã. Tiếp tục xây dựng các mô hình khuyến nông mới, tuyên truyền, vận động bà con nông dân áp dụng và mở rộng các mô hình khuyến nông có hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất.

Ba là: Xây dựng cơ chế, chính sách hợp lý nhằm thu hút các công ty, doanh nghiệp từ bên ngoài đầu tư vào tỉnh về các lĩnh vực cung ứng dịch vụ nông lâm nghiệp, xây dựng chuỗi liên kết giữa nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp để tạo điều kiện cho việc sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ từ đó đảm bảo cuộc sống cho nhân dân.

Bốn là: Tham mưu tốt cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của trung ương. Tham mưu sửa đổi, ban hành các cơ chế chính sách của tỉnh một cách phù hợp, kịp thời, lựa chọn những vấn đề bức xúc nhất, khó khăn nhất để giải quyết,...

Năm là: Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy Sở và các đơn vị trực thuộc.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Tin liên quan

ĐOÀN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG(23/07/2020 4:42:58 CH)

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTTNT đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(10/06/2020 2:45:44 CH)

ĐẠI HỘI CHI BỘ CHI CỤC KIỂM LÂM NHIỆM KỲ 2020 – 2022 (05/03/2020 9:23:34 SA)

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHỐI VĂN PHÒNG SỞ LẦN THỨ VII (2020-2022)(25/02/2020 11:23:24 SA)

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA(09/05/2017 3:37:22 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.