Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin hoạt động sở

Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :13/05/2015 12:00:00 SA)

Sáng ngày 12/5, Sở Nông nghiệp và PTNT  tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong toàn ngành giai đoạn 2010 - 2015.

5 năm qua, Sở NN & PTNT đã gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với các phong trào thi đua (PTTĐ). Các phòng, ban, đơn vị đã cố gắng nỗ lực và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thi đua, xác định được nhiệm vụ trọng tâm được giao để triển khai thực hiện. Chủ động phát hiện và đề xuất cho các cấp lãnh đạo những khó khăn, vướng mắc để có hướng giải quyết kịp thời.

Ngành đã phát động các PTTĐ như: "Tập trung thi đua sáng kiến, cải tiến, nghiên cứu khoa học, nâng cao hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm"; "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác"...Từ các PTTĐ trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ngành NN & PTNT đã có bước phát triển và hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa như: chè, cao su, lúa hàng hóa. Trong sản xuất lương thực có bước phát triển rõ rệt, diện tích cây lương thực được mở rộng; trình độ thâm canh được nâng lên, đặc biệt là đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi cơ cấu giống, vụ mùa, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... góp phần đưa tổng sản lượng cây lương thực có hạt từ 166.000 tấn (năm 2010) lên 189.000 tấn (năm 2014).

Lĩnh vực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các đơn vị trực thuộc Sở đã xây dựng các mô hình, dự án khuyến nông, từ đó giúp người dân từng bước thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích cây trồng. Các PTTĐ yêu nước đã thực sự trở thành động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển của ngành do tỉnh giao.

Giai đoạn 2015 - 2020, ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp tục duy trì và phát huy các PTTĐ yêu nước gắn với đặc thù của ngành, hưởng ứng tốt các PTTĐ theo chuyên đề, theo đợt của các ngành, cấp. Thường xuyên nuôi dưỡng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, kịp thời tuyên dương, phổ biến những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong PTTĐ. Ngành đặt ra một số mục tiêu như: tổng sản lượng lương thực có hạt đến năm 2020 đạt trên 237.000 tấn; bình quân lương thực 480kg/người/năm; tốc độ tăng đàn gia súc đạt trên 5%/năm; trồng mới 200ha chè/năm và 1.300ha cao su/năm....

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu một số thành tích trong hưởng ứng các phong trào trồng rừng, xây dựng nông thôn mới, nhân rộng các dự án khuyến nông, công tác an toàn lao động trong xí nghiệp, nhà máy...

Dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vương Chí Công - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã biểu dương kết quả đạt được từ các PTTĐ do ngành NN &PTNT phát động. Đồng thời yêu cầu thời gian tới ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo; phát huy sức mạnh tổng hợp, nòng cốt là hoạt động của tổ chức công đoàn; không ngừng đổi mới công tác thi đua khen thưởng, nêu gương người tốt, việc tốt...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Hà Văn Um - Giám đốc Sở Nông nghiệp và  PTNT trao Bằng khen cho các cá nhân.

Tại Hội nghị, 15 tập thể, 59 cá nhân được tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen của Bộ NN & PTNT, UBND tỉnh, Giám đốc và tổ chức công đoàn Sở NN & PTNT vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác và trong thực hiện các PTTĐ; bầu 6 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh; 4 đại biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến xuất sắc của Liên đoàn Lao động tỉnh./.

Tin liên quan

ĐOÀN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG(23/07/2020 4:42:58 CH)

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTTNT đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(10/06/2020 2:45:44 CH)

ĐẠI HỘI CHI BỘ CHI CỤC KIỂM LÂM NHIỆM KỲ 2020 – 2022 (05/03/2020 9:23:34 SA)

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHỐI VĂN PHÒNG SỞ LẦN THỨ VII (2020-2022)(25/02/2020 11:23:24 SA)

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA(09/05/2017 3:37:22 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.