Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin hoạt động sở

Tổng hợp nhu cầu và xây dựng kế hoạch thu nhận ảnh viễn thám năm 2014
(Ngày đăng :05/11/2014 4:22:35 CH)

Thực hiện văn bản số 98/BTNMT-VTQG ngày 13/01/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổng hợp nhu cầu và xây dựng kế hoạch thu nhận ảnh viễn thám năm 2014. Ngày 10/02/2014, Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành công văn số 41/SNN-KHTC về việc Tổng hợp nhu cầu và xây dựng kế hoạch thu nhận ảnh viễn thám năm 2014, yêu cầu phòng Nông nghiệp các huyện, phòng Kinh tế Thành phố và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở lập Kế hoạch về nhu cầu sử dụng ảnh dữ liệu viễn thám của đơn vị năm 2014 gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT trước ngày 13/02/2014 để tổng hợp.

(Tải tài liệu tại đây)

Tin liên quan

ĐOÀN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG(23/07/2020 4:42:58 CH)

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTTNT đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(10/06/2020 2:45:44 CH)

ĐẠI HỘI CHI BỘ CHI CỤC KIỂM LÂM NHIỆM KỲ 2020 – 2022 (05/03/2020 9:23:34 SA)

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHỐI VĂN PHÒNG SỞ LẦN THỨ VII (2020-2022)(25/02/2020 11:23:24 SA)

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA(09/05/2017 3:37:22 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.