Trang chủ Giới thiệu chung Tổng quan

Lịch sử truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT
(Ngày đăng :04/04/2017 12:00:00 SA)

Cách đây 70 năm, tại phiên họp của Hội đồng Chính phủ ngày 14/11/1945, do Chủ Tịch Hồ Chí Minh chủ trì đã xác định: "Việt Nam là một nước chuyên về nông nghiệp, 95% dân số Việt Nam sống về đồng ruộng. Muốn giải quyết vấn đề canh nông vừa về phương diện xã hội, vừa về phương diện chuyên môn, cần phải có một cơ quan tối cao" và ngay ngày hôm đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Bộ Canh nông có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nền Nông, Lâm nghiệp nước nhà.

Ngay sau khi giành được độc lập, Đảng và nhà nước ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã thường xuyên quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản và thuỷ lợi. Cùng với sự phát triển của sự nghiệp cách mạng của cả nước, tổ chức của Ngành nông, lâm nghiệp, thủy lợi luôn có sự thay đổi để đáp ứng yêu cầu của mỗi thời kỳ. Những dấu, mốc quan trọng về tổ chức của ngành trong 70 năm qua như:

- Bộ Canh nông, năm 1945; Nha Thuỷ lợi năm 1953; Bộ Nông Lâm; Bộ Thuỷ lợi-Điện lực năm 1955;

- Bộ Nông nghiệp, Bộ Nông trường, Bộ Thuỷ lợi Điện lực; Tổng cục Lâm nghiệp; Tổng cục Thuỷ sản, Cục Lương thực năm 1960;

- Bộ Thuỷ lợi; Tổng cục Lương thực năm 1962;

- Uỷ Ban Nông nghiệp Trung ương, Bộ Lương thực thực phẩm năm 1971;

- Bộ Lâm nghiệp, Bộ Công nghiệp thực phẩm, Bộ Lương thực, Tổng cục Cao su, Bộ Nông nghiệp và CNTP ở những năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT từ 1/11 năm 1995 trên cơ sở hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Bộ Lâm nghiệp, Bộ Thủy lợi năm 1995;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện nay trên cơ sở hợp nhất Bộ Nông nghiệp và PTNT (cũ) với Bộ Thủy sản năm 2007.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trong suốt 70 năm qua, ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đã vượt qua nhiều gian nan thử thách, đấu tranh với đói nghèo, thiên tai, địch họa, có những bước trưởng thành về nhiều mặt, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

1-  Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc chống giặc xâm lược (1945-1975), nông nghiệp, nông dân, và nông thôn Việt Nam đã hoàn thành vẻ vang sứ mệnh của "hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn". Thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch: "Ruộng rẫy là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sỹ, hậu phương thi đua với tiền phương" cùng với những phong trào tiêu biểu như "hũ gạo nuôi quân"; "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người"... đã góp phần vô cùng quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành lại hoà bình, thống nhất đất nước.

2- Trong những năm tháng khó khăn của thời kỳ khôi phục đất nước sau chiến tranh (1975-1985), dưới sự lãnh đạo của Đảng; nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã phấn đấu vượt qua khó khăn đi tiên phong trong công cuộc Đổi mới của đất nước

Những năm tháng đó; nông nghiệp đã vượt lên những khó khăn, trì trệ kéo dài trong sản xuất, tìm hướng đi mới và đã đạt được bước tăng trưởng vượt bậc, đặc biệt là về sản xuất lương thực, góp phần quan trọng ổn định đời sống, kinh tế của cả nước. Nhiều loại sản phẩm tăng hơn 2- 3 lần so với các thời kỳ trước đó, tạo tiền đề cho nông nghiệp nước ta chuyển sang thời kỳ mới – thời kỳ Đổi mới.

  1. Thực hiện đường lối Đổi mới của Đảng (1986-2015), 30 năm qua nông nghiệp và nông thôn liên tục giành được những thành tựu to lớn và toàn diện,

- Năm 2014, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản đạt 30,8 tỷ USD, đưa nước ta thành một trong những Quốc gia xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản lớn trên thế giới.

Tất cả các lĩnh vực sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản đều có bước phát triển mạnh mẽ: năng suất lúa liên tục tăng qua các năm, năng suất lúa năm 2014 đạt 57, tạ/ha, gấp 4,5 lần năng suất năm 1945 và gần gấp hơn 2 lần năm 1985, trước thời kỳ Đổi mới; sản lượng lúa tăng mạnh, năm 2014 đạt gần 50,5 triệu tấn; độ che phủ của rừng tăng từ 27,2%  năm 1990 (là năm có độ che phủ rừng thấp nhất) lên 40,43% năm 2014; khai thác và nuôi trồng thuỷ sản đều có bước phát triển nhanh và liên tục, năm 2014 đạt tổng sản lượng 6,3 triệu tấn. 

- Cùng với việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, nước ta đã tham gia xuất khẩu gạo với số lượng, giá trị ngày càng tăng. Nhiều vùng sản xuất hàng hoá tập trung đã được hình thành, phát triển; tạo ra khối lượng hàng hoá lớn làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu như gạo, cà phê, cao su, chè, điều, hồ tiêu, thủy sản, các loại lâm sản. Nhiều mặt hàng nông, lâm, thủy sản có sức cạnh tranh cao, chiếm được vị thế quan trọng trên thị trường thế giới như: hạt điều, hạt tiêu có giá trị xuất khẩu cao nhất thế giới; được đánh giá cao về chất lượng; gạo, cà phê đứng thứ hai, cao su đứng thứ 4, thủy sản đứng thứ 5, chè đứng thứ 7,... Đã có 5 mặt hàng kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên là gạo, thủy sản, đồ gỗ, cà phê và cao su.

- Hàng nghìn công trình thuỷ lợi được xây dựng trong 70 năm qua, trong đó có nhiều công trình quy mô lớn là yếu tố vô cùng quan trọng tạo ra sự phát triển của sản xuất nông lâm thuỷ sản; nâng cao năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, góp phần xây dựng nông thôn mới. Hệ thống thuỷ lợi với hàng ngàn hồ đập, trạm bơm, hàng chục ngàn km kênh mương, đê kè được kiên cố hóa, được xây dựng mới là một thành tựu hết sức to lớn của đất nước ta mà nhiều nước đang học tập và làm theo.

- Nhờ sản xuất phát triển, đời sống người dân nông thôn Việt Nam liên tục được cải thiện, từ chỗ có hàng triệu người chết đói năm 1945; cảnh thiếu đói kéo dài mấy chục năm đến chỗ đủ ăn, hiện nay người nông dân đang chuyển từ bữa ăn no đến bữa ăn ngon, từ chỗ chủ yếu lo về đời sống vật chất thì nay đang được nâng cao và làm phong phú thêm đời sống văn hoá tinh thần. Hầu hết các vùng nông thôn đã và đang có bước phát triển nhanh, nhà kiên cố đang cơ bản thay thế những mái tranh lụp xụp năm xưa.

Sự phát triển của nông nghiệp và nông thôn đã góp phần quan trọng vào thành công của công cuộc xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nông dân, làm cơ sở ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trong nước. Đồng thời, những thành tựu này đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, nổi bật là những thành tựu trong việc giải quyết vấn đề an ninh lương thực, xoá đói giảm nghèo, xuất khẩu nông sản với một số mặt hàng có chất lượng, giá trị cao. Là một tấm gương, một điển hình với nhiều nước đói nghèo trên thế giới học tập và noi theo.

Cùng với sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn, hệ thống tổ chức ngành ngày càng hoàn thiện, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao về năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị và tinh thần phục vụ. Đã hình thành một guồng máy quản lý nhà nước tương đối thông suốt từ Trung ương đến địa phương. Các tổ chức về thú y, bảo vệ thực vật, kiểm lâm, quản lý thuỷ lợi, các viện nghiên cứu, các trường đã không ngừng lớn mạnh với đội ngũ đông đảo cán bộ được đào tạo có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, trang thiết bị hiện đại dần tiếp cận với trình độ quốc tế.

Những chặng đường phát triển, những thành tựu của ngành nông nghiệp và PTNT Việt Nam 70 năm qua có công lao đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo ngành qua các thời kỳ, các AHLĐ, các thế hệ nông dân, công nhân nông nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, nhà khoa học trong toàn ngành đã giành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Tự hào với giai cấp nông dân Việt Nam gồm những người lao động cần cù, chịu khó, ham học hỏi và đầy tính sáng tạo, đội ngũ các doanh nhân đã đồng hành cùng với cán bộ CNVC ngành nông nghiệp và PTNT từ khi được thành lập đến nay và đã tạo nên những kết quả to lớn như ngày hôm nay./.

Tin liên quan

Lịch sử truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT(04/04/2017 2:09:13 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.