Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 237/SNN - TTr Triển khai chương trình hành động của CP thực hiện công tác PCTN đến năm 2020 18 19/03/2018
2 Số 113/KH - SNN Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 22 05/02/2018
3 Số 118/SNN - TCCB Hướng dẫn xét công nhận sáng kiến năm 2018 42 05/02/2018
4 Số 103/SNN - PTNT Hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp 18 01/02/2018
5 1369/SNN - PTNT Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã... 30 29/11/2017
6 1359 - 1360/ SNN Chỉ đạo sản xuất lúa ĐX 2017 - 2018; hướng dẫn cơ cấu giống năm 2018 60 29/11/2017
7 1029/SNN-TCCB Hướng dẫn hồ sơ sáng kiến năm 2017 189 14/09/2017
8 842/SNN-TT&BVTV Chỉ đạo sản xuất cây trồng vụ Thu, Đông năm 2017 62 04/08/2017
9 834/SNN-TT&BVTV Chủ động theo dõi, giám sát và phòng chống Chấu chấu tre gây hại 02/08/2017
10 05/CĐ-UBND Chủ động ứng phó với các tình huống mưa, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới 15 03/07/2017
11 677/SNN-VP Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị 871 27/06/2017
12 660/SNN-PTNT Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng Đề án "Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 160 22/06/2017
13 556/SNN-VP Xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC hàng năm 11 02/06/2017
14 550/SNN-VPĐP Triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới tỉnh Lai Châu 107 02/06/2017
15 555/SNN-VP Chấn chỉnh công tác duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị trực thuộc năm 2017 37 02/06/2017

HỘI NGHỊ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2019.

            Vừa qua, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền và tổ chức các nội dung hội nghị Trung ương VIII, khóa XII của đảng cho 204 quần chúng, đảng viên.

           Tại hội nghị, các báo cáo viên giới thiệu tập trung làm rõ nội dung cốt lõi của chuyên đề: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Việc học tập chuyên đề nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.

             Kết luận tại hội nghị, Đồng chí Hà Quang Huy – Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó giám đốc sở nêu rõ tất cả quần chúng, đảng viên nghiêm túc nghiên cứu, học tập, nắm vững những nội dung cơ bản của chuyên đề, áp dụng vào thực tế công việc chuyên môn. Sau Hội nghị, đảng viên, quần chúng trong toàn ngành viết bài thu hoạch kết quả học tập các nội dung hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: so.nn&ptnt-laichau@chinhphu.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.