Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 47/SNN-TCCB V/v nhập, bổ sung dữ liệu phần mềm quản lý công chức, viên chức và người lao động 96 29/01/2016
2 10/QĐ-SNN Ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu 32 29/01/2016
3 22 /SNN-TY Triển khai phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi 36 19/01/2016
4 14/SNN-PTNT Rà soát, đánh giá, lập hồ sơ đề nghị xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống 41 13/01/2016
5 15/SNN-PTNT Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi các HTX nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã 2012; rà soát, cấp giấy chứng nhận cho trang trại đạt tiêu chí quy định Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT 162 13/01/2016
6 15 /CĐ-UBND Về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống đói, rét, cho cây trồng, vật nuôi 16 18/12/2015
7 653 /SNN-TY V/v triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi 64 03/12/2015
8 512/SNN-TCCB Về việc hướng dẫn hồ sơ đăng ký, đánh giá công nhận sáng kiến trong ngành Nông nghiệp & PTNT 192 02/10/2015
9 1338/SNV-TCCB V/v Báo cáo tình hình sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2015 195 30/09/2015
10 506/SNN-BVTV Tăng cường giám sát và phòng trừ rầy nâu, sâu đục thân cuối vụ lúa mùa 2015 33 29/09/2015
11 12/BCĐ-VPĐP V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 41 23/09/2015
12 168/BVTV-TTra Về việc hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ, thẩm định cơ sở và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 31 18/09/2015
13 485/SNN-BVTV Hướng dẫn thực hiện cơ cấu giống lúa, ngô năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 129 18/09/2015
14 480/SNN-BVTV V/v hướng dẫn xây dựng phương án phòng, trừ chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp 41 17/09/2015
15 16/KH-VPĐP Kiểm tra tra tình hình thực hiện nông thôn mới của các xã năm 2015 17 10/09/2015

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: so.nn&ptnt-laichau@chinhphu.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.