Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin trong ngành

LAI CHÂU: TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG MÔ HÌNH LẠC XUÂN, NGÔ XUÂN TRÊN ĐẤT RUỘNG MỘT VỤ
(Ngày đăng :16/06/2017 12:00:00 SA)

Tiếp tục thực hiện dự án xác định công thức thâm canh trên đất ruộng một vụ bằng các giống cây chịu hạn tiến bộ tại cánh đồng huyện Tân Uyên, năm 2017 Trung tâm Khuyến nông triển khai mô hình lạc xuân và ngô xuân trên chân ruộng một vụ, quy mô 10 ha (mỗi mô hình 05 ha) cho 59 hộ nông dân tại bản Bút Trên xã Trung Đồng huyện Tân Uyên tham gia. Các hộ nông dân được hỗ trợ 100% chi phí về giống, phân bón, thuốc BVTV, được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cụ thể các biện pháp gieo trồng và chăm sóc cây ngô, lạc theo từng giai đoạn sinh trưởng.

Kết quả cho thấy, mặc dù thời tiết vụ xuân diễn biến phức tạp: giai đoạn nảy mầm và cây con, thời tiết khô hạn, ảnh hưởng đến sự nảy mầm và sinh trưởng, phát triển của cây, tuy nhiên cây lạc xuân và ngô xuân vẫn sinh trưởng phát triển khá tốt. Ngô LVN66 có thời gian sinh trưởng 145 ngày, 14 hàng hạt/bắp, 34 hạt/hàng, chiều dài bắp 17 – 18 cm cho năng suất bình quân 7 tấn/ha, sau khi trừ chi phí đầu tư và công lao động cho thu lãi khoảng 21,6 triệu đồng/ha. Giống lạc L26 có thời gian sinh trưởng 145 ngày, 12 quả chắc/cây; tỷ lệ hạt/quả đạt 73%, trọng lượng 100 quả đạt 175 gr, năng suất đạt bình quân 45 tạ/ha, sau khi trừ chi phí đầu tư và công lao động cho thu lãi khoảng 48,7 triệu đồng/ha.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đều đánh giá cao kết quả đạt được của 02 mô hình lạc xuân và ngô xuân. Kết quả gặt thống kê thực tế tại đồng ruộng cho thấy, giống ngô LVN66 đạt 18,5 kg hạt tươi/16m2 (tương ứng 1,15 kg hạt tươi/1 m2), giống lạc L26 đạt 1,55 kg quả tươi/1m2. Điều đó cho thấy giống ngô LVN66 và lạc L26 có khả năng chịu hạn, rét khá tốt, thích ứng với điều kiện khí hậu vụ xuân tại địa bàn, cho năng suất cao. Khi gieo trồng trong tháng 01, thu hoạch trong tháng 6 sẽ không ảnh hưởng đến thời vụ gieo cấy lúa vụ mùa. Thực hiện sản xuất ngô xuân, lạc xuân trên chân ruộng một vụ sẽ giúp người dân nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích.

Như vậy có thể kết luận, giống lạc L26 và ngô LVN66 hoàn toàn phù hợp cho sản xuất vụ xuân trên chân ruộng một vụ, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Với diện tích đất một vụ của toàn tỉnh còn rất lớn, kết quả dự án sẽ mở ra hướng sản xuất thâm canh tăng vụ, tăng thu nhập tại những diện tích này cho người nông dân. Góp phần khai thác tiểm năng về đất của địa phương, nâng cao sản lượng lương thực và phát triển kinh tế nông thôn, từng bước xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới./. 

Đàm Huyền - TTKN tỉnh

Tin liên quan

GIẢI CẦU LÔNG ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN – DOANH NGHIỆP TỈNH TRANH CÚP BA SAO NĂM 2019(21/01/2019 3:21:56 CH)

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2018(11/09/2018 3:50:55 CH)

Tập huấn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, xây dựng mô hình thu gom bao gói thuốc BVTV (05/09/2018 10:51:03 SA)

LAI CHÂU: TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG MÔ HÌNH LẠC XUÂN, NGÔ XUÂN TRÊN ĐẤT RUỘNG MỘT VỤ(16/06/2017 8:46:21 SA)

Tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp cho cán bộ làm công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Thổ(09/05/2017 4:16:09 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: so.nn&ptnt-laichau@chinhphu.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.