Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin trong ngành

Lễ ký Quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh, an toàn ngành Nông nghiệp và PTNT
(Ngày đăng :21/04/2017 12:00:00 SA)

Vừa qua, tại Hội trường Công an tỉnh Lai Châu, Sở Nông nghiệp & PTNT và Công an tỉnh đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp về công tác đảm bản an ninh, an toàn ngành nông nghiệp & PTNT. Tham gia buổi lễ có gần 30 đại biểu đến từ các phòng, ban đơn vị của 2 đơn vị. Tại buổi lễ các đại biểu đã nhất trí cao với nội dung bản dự thảo quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh - Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Theo đó, 2 đơn vị đã thống nhất quy chế phối hợp gồm 3 chương, 10 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc phối hợp và nội dung phối hợp như: Tổ chức quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước, của Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT; Triển khai các kế hoạch, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, thực hiện pháp lệnh bảo vệ nhà nước. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Tuyên truyền, giáo dục ‎ý thức phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động phá hoại nội bộ, phá hoại kinh tế; quản lý‎ và bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm việc ở các cơ quan, bộ phận trọng yếu, cơ mật; Phối hợp xây dựng các văn bản liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn ngành nông nghiệp và PTNT. Xây dựng, tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống cháy nổ, bảo vệ an ninh, an toàn các cơ quan, dự án công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ quản lý‎, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, võ thuật; Trao đổi thông tin về những vụ việc có dấu hiệu nghi vấn, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, lấy cắp bí mật nhà nước, phá hoại nội bộ, phá hoại kinh tế. Tình hình tự diễn biến, tự chuyển hóa nội bộ. Tình hình tiêu cực, tham nhũng, mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ. Các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT quản l‎ý.

Để thực hiện quy chế phối hợp có hiệu quả Sở Nông nghiệp và PTNT cần thường xuyên trao đổi thông tin về những vụ việc có dấu hiệu nghi vấn, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, lấy cắp bí mật nhà nước, phá hoại nội bộ, phá hoại kinh tế, tình hình tự diễn biến, tự chuyển hóa nội bộ, các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực ngành nông nghiệp. Đối với Công an tỉnh cần triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình diễn biến phức tạp liên quan đến an ninh, an toàn ngành nông nghiệp và PTNT để kịp thời có biện pháp giải quyết phù hợp; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT.

Sau khi thống nhất các nội dung Công an tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành ký ‎quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh, an toàn ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh /.

Đàm Thị Huyền - TTKN 

Tin liên quan

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2018(11/09/2018 3:50:55 CH)

Tập huấn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, xây dựng mô hình thu gom bao gói thuốc BVTV (05/09/2018 10:51:03 SA)

LAI CHÂU: TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG MÔ HÌNH LẠC XUÂN, NGÔ XUÂN TRÊN ĐẤT RUỘNG MỘT VỤ(16/06/2017 8:46:21 SA)

Tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp cho cán bộ làm công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Thổ(09/05/2017 4:16:09 CH)

Lễ ký Quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh, an toàn ngành Nông nghiệp và PTNT(28/04/2017 8:32:28 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: so.nn&ptnt-laichau@chinhphu.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.