A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy vai trò của Hội Cựu Chiến binh trong xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào thi đua “Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”, những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh không ngừng phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trong xây dựng kinh tế, giúp đồng đội cùng vượt khó vươn lên thoát nghèo góp phần thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của Chương trình xây dựng Nông Thôn mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025

 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội CCB các cấp đã nghiêm túc quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp tới cán bộ hội viên. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động CCB phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua “Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp hội đã triển khai xây dựng đa dạng các mô hình, như: mô hình “Hộ gia đình Cựu chiến binh nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành”, mô hình “Đoạn đường do Cựu chiến binh tự quản”, mô hình “Tuyến phố văn minh và khu dân cư không rác”…

Hội viên hội cựu chiến binh tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền các chính sách, quy định của nhà nước về phát triển kinh tế...

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 10.938 hội viên CCB. Các CCB đã tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ các hội viên khác cùng thoát nghèo. Nhiều mô hình phát triển kinh tế của CCB đã phát huy hiệu quả. Thực hiện tiêu chí thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên CCB đã tiên phong tìm tòi, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất, làm kinh tế giỏi để tăng thu nhập như: Phát triển các trang trại, gia trại, tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp do hội viên CCB làm chủ. Đến hết tháng 12 năm 2023 trên địa bàn tỉnh có 13 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 13 Hợp tác xã, 452 trang trại và thu hút hơn 3.573 lao động trên địa bàn tỉnh. 

Nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng đem lại hiệu quả kinh tế cao (điển hình là 02 mô hình trồng và phát triển Sâm Lai Châu, 01 mô hình trồng mắc ca). Từ năm 2021đến nay tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên CCB giảm còn 11%, cận nghèo 9,3%, xoá được 18 nhà  tạm, dột nát cho hội viên Hội Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Ngoài ra, Hội cựu chiến binh các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng chính sách tỉnh Lai Châu tổ chức cho các hội viên hội CCB vay vốn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo với tổng vốn 695.562 nghìn đồng. 100% nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, góp phần tạo công ăn việc làm cho hội viên và người thân, cải thiện đời sống.

Mô hình trồng cây mắc ca của cựu chiến binh Nguyễn Xuân Cát tại huyện Tân Uyên (có sản phẩm mắc ca sấy đạt OCOP 3 sao)

Tiếp tục nâng chất và lượng  xây dựng NTM

Đến hết năm 2023 toàn tỉnh có 39/94 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; tiêu chí bình quân trên xã sau khi rà soát theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025 đạt 13,6 tiêu chí/xã, có 39/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Lai Châu được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Một số tiêu chí về nông thôn mới đạt kết quả cao, như: Về giao thông toàn tỉnh có 5.978,31km đường giao thông, trong đó đường huyện 934,3km (cứng hoá 857,4km, đạt 91,77%), đường xã 2.144,11km (cứng hoá 1.367,11 km, đạt 63,76%), đường thôn bản và đường liên thôn bản 1.487,55 km (cứng hoá 1.134,38 km, đạt 76,26%) có 72/94 xã đạt tiêu chí; 91/94 xã đạt tiêu chí về thủy lợi; 87/94 xã đạt tiêu chí về điện; 61/94 xã đạt tiêu chí về trường học; 90/94 xã đạt tiêu chí về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 88/94 xã đạt tiêu chí về thông tin và truyền thông...; đến nay toàn tỉnh có 204 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt hạng từ 3 sao đến 4 sao của 89 chủ thể; trong đó có 13 sản phẩm 4 sao, 191 sản phẩm 3 sao. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt 20,78 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 23,88%.

Năm 2024, Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới của 39 xã đã được công nhận đạt chuẩn;Công nhận mới 5 xã nông thôn mới (xã Sơn Bình huyện Tam Đường; xã Khoen On, Tà Mung, Tà Hừa, Pha Mu huyện Than Uyên), nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn toàn tỉnh 44 xã; Xã nông thôn mới nâng cao: Bình quân tiêu chí xã nông thôn mới nâng đạt 17 tiêu chí/xã. Huyện nông thôn mới: Đẩy nhanh hoàn thiện tiêu chí huyện nông thôn mới đối với 03 huyện: Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên; phấn đấu bình quân đạt 7 tiêu chí/huyện; Có 45 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Tam Đường: 20 bản, huyện Than Uyên: 20 bản, huyện Mường Tè: 5 bản); Phấn đấu bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 15,5 tiêu chí/xã - Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí: 10 xã, Số xã đạt từ 10-14 tiêu chí: 40 xã và không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Nhằm chung tay cùng cả hệ thống chính trị trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Thời gian tới, các cấp Hội CCB trong tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, vai trò tiên phong, gương mẫu trên các lĩnh vực. Tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên CCB nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động của địa phương phát động. Kịp thời biểu dương, khen thưởng hội viên tìm tòi, sáng tạo, ứng dụng hiệu quả cách làm hay trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục huy động hội viên CCB đóng góp sức người, sức của góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Khẳng định vai trò, vị thế của CCB, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh”.

Với ý chí, bản lĩnh của những người lính Cụ Hồ, luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trên mọi mặt trận, trong thời gian tới, Hội CCB tỉnh Lai Châu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, đặc biệt coi trọng việc phát triển các mô hình mới và nhân rộng các điển hình hội viên gương mẫu trong tham gia xây dựng nông thôn mới với những việc làm cụ thể, thiết thực của Hội Cựu chiến binh các cấp cùng với hội viên và nhân dân để góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.


Tác giả: Hải Trang - Văn phòng điều phối Nông thôn mới
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan