Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 14/SNN-PTNT Rà soát, đánh giá, lập hồ sơ đề nghị xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống 63 13/01/2016
2 15/SNN-PTNT Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi các HTX nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã 2012; rà soát, cấp giấy chứng nhận cho trang trại đạt tiêu chí quy định Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT 192 13/01/2016
3 15 /CĐ-UBND Về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống đói, rét, cho cây trồng, vật nuôi 20 18/12/2015
4 653 /SNN-TY V/v triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi 87 03/12/2015
5 512/SNN-TCCB Về việc hướng dẫn hồ sơ đăng ký, đánh giá công nhận sáng kiến trong ngành Nông nghiệp & PTNT 195 02/10/2015
6 1338/SNV-TCCB V/v Báo cáo tình hình sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2015 208 30/09/2015
7 506/SNN-BVTV Tăng cường giám sát và phòng trừ rầy nâu, sâu đục thân cuối vụ lúa mùa 2015 44 29/09/2015
8 12/BCĐ-VPĐP V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 48 23/09/2015
9 168/BVTV-TTra Về việc hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ, thẩm định cơ sở và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 43 18/09/2015
10 485/SNN-BVTV Hướng dẫn thực hiện cơ cấu giống lúa, ngô năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 138 18/09/2015
11 480/SNN-BVTV V/v hướng dẫn xây dựng phương án phòng, trừ chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp 47 17/09/2015
12 16/KH-VPĐP Kiểm tra tra tình hình thực hiện nông thôn mới của các xã năm 2015 21 10/09/2015
13 11/KH - BCĐ Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 tỉnh Lai Châu 65 31/08/2015
14 1245/TY-TS Thống nhất sử dụng các biểu mẫu báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản 19 24/06/2014
15

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.