Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 376/SNN-TT&BVTV V/v chỉ đạo sản xuất vụ Mùa 2016 135 17/05/2016
2 259/SNN-TCCB Hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến 77 19/04/2016
3 62/SNN-BVTV Chỉ đạo chăm sóc lúa Đông Xuân 2015-2016, triển khai sản xuất vụ Xuân Hè năm 2016 79 19/02/2016
4 47/SNN-TCCB V/v nhập, bổ sung dữ liệu phần mềm quản lý công chức, viên chức và người lao động 98 29/01/2016
5 10/QĐ-SNN Ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu 70 29/01/2016
6 22 /SNN-TY Triển khai phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi 48 19/01/2016
7 14/SNN-PTNT Rà soát, đánh giá, lập hồ sơ đề nghị xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống 66 13/01/2016
8 15/SNN-PTNT Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi các HTX nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã 2012; rà soát, cấp giấy chứng nhận cho trang trại đạt tiêu chí quy định Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT 198 13/01/2016
9 15 /CĐ-UBND Về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống đói, rét, cho cây trồng, vật nuôi 21 18/12/2015
10 653 /SNN-TY V/v triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi 88 03/12/2015
11 512/SNN-TCCB Về việc hướng dẫn hồ sơ đăng ký, đánh giá công nhận sáng kiến trong ngành Nông nghiệp & PTNT 195 02/10/2015
12 1338/SNV-TCCB V/v Báo cáo tình hình sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2015 218 30/09/2015
13 506/SNN-BVTV Tăng cường giám sát và phòng trừ rầy nâu, sâu đục thân cuối vụ lúa mùa 2015 45 29/09/2015
14 12/BCĐ-VPĐP V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 48 23/09/2015
15 168/BVTV-TTra Về việc hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ, thẩm định cơ sở và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 45 18/09/2015

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.