Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 900/HD-SNN Hướng dẫn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 139 30/09/2016
2 880/SNN-TL Về việc rà soát diện tích, lập hồ sơ miễn thuỷ lợi phí năm 2017 55 29/09/2016
3 864/SNN-KL Đôn đốc xây dựng dự án đầu tư trồng rừng phòng hộ, sản xuất tại các huyện Tân Uyên, Than Uyên, Tam Đường, Phong Thổ, Mường Tè 51 23/09/2016
4 863/SNN-TT&BVTV Báo cáo Sơ kết sản xuất vụ Mùa, Thu, Đông 2016; Đề xuất cơ cấu, chủng loại giống lúa, ngô 56 23/09/2016
5 856/SNN-VP Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 21 21/09/2016
6 838/SNN-KL Báo cáo kết quả trồng rừng và công tác quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp 259 15/09/2016
7 836/SNN-KHTC Triển khai thực hiện Quyết định quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021 44 15/09/2016
8 827/SNN-VP Thực hiện rà soát; hệ thống, bổ sung chuẩn hóa TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh 15 12/09/2016
9 812/SNN-VP Về việc xây dựng kế hoạch CCHC năm 2017 26 08/09/2016
10 1695/UBND-NN Về việc chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới 22 01/09/2016
11 788/SNN-TT&BVTV Chỉ đạo chăm sóc lúa Mùa, ngô Thu đông; triển khai kế hoạch sản xuất cây vụ Đông năm 2016 71 01/09/2016
12 779/SNN-VP Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 32 31/08/2016
13 769/SNN-VP Báo cáo tình hình ứng dụng CNTT năm 2016 và kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017 120 30/08/2016
14 3386/QĐ-BNN-TCCB Về việc Phát động phong trào thi đua 57 17/08/2016
15 08/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc BVTV trên cây chè 47 16/08/2016

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.